קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/moatza/16/f9_מכתב תודה - מכון מנדל למנהיגות.pdf