קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/moatza/17/f9_מכתב תודה - מכון מנדל למנהיגות.pdf