קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/moatza/6/f9_תודות על הביקור_אגף חינוך מיוחד במשרד החינוך_20.02.12.pdf