title
title
title
title
title
title
title
title
שירותים חברתיים

מטרות

המחלקה פועלת לקידום רווחתם האישית והחברתית של תושבי המועצה, ונותנת מענה ברמת הפרט, המשפחה והקהילה.

השירותים ניתנים ע"י המחלקה בהתאם למדיניות משרד הרווחה, מדיניות המועצה ועפ"י חוקי המדינה.

שירותי המחלקה ניתנים ברמה מקצועית בהתאם לחוקי האתיקה המקצועית תוך שמירה על סודיות ומתן כבוד לפונה.

 

תפקידים נוספים:

אפוןטרופוסות חוסים ועו"ס לחוק מש"ה עפרה סתת, מנהלת המחלקה

עו"ס לחוק הנוער מירב אזולאי

רפרנטית לתחום הרפורמה מירב אזולאי

ריכוז תחום האוטיזם מירב אזולאי

ריכוז תחום הודעה מרה מירב אזולאי

ריכוז תחום גמ"ח מירב אזולאי

ריכוז תחום הגיל השלישי  ענת גבעון

יו"ר ועדת חוק ביטוח סיעוד ענת גבעון

ריכוז תחום הגיל הרך ענת גבעון

ריכוז תוכנית "אם לאם" ענת גבעון

סדרי דין ואפוטרופוסות טל דגני

יו"ר ות"מ אסנת נורדן

ריכוז מיזם אבישי טבת אסנת נורדן

הדרכת סטודנטים אסנת נורדן

ריכוז תחום סדרי דין שרית משה

יו"ר ועדת פעוטות בסיכון שרית משה

ריכוז תחום התרומות שרית משה

נוער בסיכון (להב"ה) אבישג שחר

שיקום שכונות תומר שוב

תכניות קהילתיות בתחום חירום וצ"מ תומר שוב

ריכוז תחום שיקום דקלה דרור

הפעלת מערך סיוע חומרי לזכאים

עובדת זכאות  לאה ברדה  04-6065894

ניתן לקבל סיוע חומרי בנושאים ספציפיים על פי תקנות ונוהלי משרד הרווחה. השירות ניתן על פי נזקקות

וזכאות ותלוי תקציב. שירות זה הינו חלק משלים להתערבות טיפולית הנעשית על ידי העובד הסוציאלי.


ילדים ונוער

* ילדים בסיכון - טיפול במצבי אלימות והזנחה בקרב ילדים ובני נוער.
    במקרים של אלימות בפועל ניתן לקבל מענה מיידי ע"י פקיד סעד לחוק הנוער (הפנייה), בנוסף נבנות
 תוכניות טיפול לילדים ע"י גורם מקצועי.

* פקידת סעד לחוק הנוער - מירב אזולאי 050-8290323  04-6065814


משפחה

* המרכז לטיפול במשפחה (בבית שאן). ניתן לפנות דרך עו"ס הישוב ו/או ישירות למרכז 04-6060312

* פקידת סעד לסדרי דין - מצבי גירושין, סדרי ראיה, אפוטרופסות - מעיין סקל 04-6065808  054-9245240


קשישים

* ליווי הקשיש במיצוי זכויותיו.
* ליווי הקשיש ומשפחתו במימוש חוק סיעוד. 

   ניתן לפנות דרך - רכזת חוק סיעוד עפרה סתת 04-6065801  050-6650731

* פיתוח שירותים קהילתיים לאוכלוסיית הקשישים (בשיתוף " גיל עוז") קהילה תומכת, מרכז יום, מועדונים יישוביים, קו קשב ותמיכה.


נכים

 *מרכז יום לנכים קשים - הפניה דרך עו"ס הישוב ו/או לאורנה ברזילאי מנהלת המרכז.
* קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים - הפניה דרך עו"ס הישוב ו/או לגיל עוז.


חירום

* הקמת צוותי חירום ישוביים.

* הכשרה בתחומי חירום שונים.


התנדבות


 

יחידה לעבודה סוציאלית מרחבית 

לכל יישוב יש עובדת סוציאלית הנותנת את השירות ביישוב עצמו.

העבודה היא כוללנית ברמת הפרט, המשפחה, ממלאי התפקידים והקהילה.


שם היישוב

שם העובדת הסוציאלית

בית יוסף

דקלה דרור

 

גשר

ענת גבעון

 

חמדיה

שרית משה

טירת צבי

סיגל גלעין

 

ירדנה

דקלה דרור

 

כפר רופין

דקלה דרור

 

מנחמיה

שרית משה

 

מסילות

דקלה דרור

 

מעוז חיים

רעיה בורגנסקי

 

מעלה גלבוע

אסנת נורדן

 

נווה אור

ענת גבעון

 

נווה איתן

טל דגני

 

ניר דוד

מירב אזולאי

 

עין הנצ"יב

טל דגני

 

רחוב

טל דגני

 

רוויה

מירב אזולאי

 

רשפים

אסנת נורדן

 

שדה אליהו

סיגל גלעין

 

שדה נחום

רעיה בורגנסקי

 

שדי תרומות

מירב אזולאי

 

שלוחות

ענת גבעון

 

תל- תאומים

טל דגני

 

 
תגובות לדף