title
title
title
title
title
title
title
title
מועצה אזורית עמק המעיינות - דו"ח דמוגרפי
 

תגובות לדף
הרשאות ניהול לדף מתחום:
;


כתובתינו

מועצה אזורית עמק המעיינות
עמק בית שאן, מיקוד 11710
טל: 04-6848222
פקס: 04-6065862
מייל:info@maianot.co.il
דו"ח דמוגרפי לשנת 2011        (נתוני ינואר 2012)
  אוכלוסיית קבע נשים גברים סה"כ
1 חברי אגודה שיתופית 20 - 29              301           252                553
2 חברי אגודה שיתופית 30- 49              682           558              1,240
3 חברים  באגודה שיתופית 50 -67              928           871              1,799
4 חברים  באגודה שיתופית מעל 68              435           413                848
5 חברים בהרחבה 20 - 29               54             49                103
6 חברים בהרחבה 30 - 49              259           254                513
7 חברים  בהרחבה 50- 67               52             62                114
8 חברים בהרחבה מעל 68              209           186                395
7  סה"כ אוכלוסיית קבע  1-8           2,920         2,645              5,565
  אוכלוסייה זמנית      
8 אוכלוסייה זמנית ( שוכרי דירות) 20 - 29              173           176                349
9 49 -30( אוכלוסייה זמנית (שוכרי דירות               306           325                631
10 אוכלוסייה זמנית  (שוכרי דירות)50 - 67               66             65                128
11 עובדים זרים (חקלאות, סיעוד, אחר)              203           290                549
12 עולים בוגרים 20 -  ועד בכלל               102             94                196
13 סה"כ אוכלוסיה זמנית (שאינם חברי אגודה)8-12              850           950              1,800
14 שנת שרות לפני צבא (י"ג, אחר)              154           242                396
15 חיילים              169           199                368
16 חיילים בודדים (כולל בוגרי נעלה)                45             59                104
17 בנים אחרי צבא 21-30              343           264                607
18 סה"כ סטודנטים, חיילים , בנים אחרי צבא 14-17              711           764              1,475
  ילדי אוכלוסיית קבע      
19 גילאים 0-3              198           221                419
20 גילאים 4-6              184           208                392
21 א' - ו'              374           402                776
22 ז' - ט'              236           229                465
23 י'- יב'              291           278                569
24 סה"כ ילדים עד סוף  י"ב אוכלוסיית קבע (23 - 19)           1,283         1,338              2,621
  ילדי אוכלוסייה זמנית      
25 גילאים 0-3              112           109                219
26 גילאים 4-6               91           104                196
27 א' - ו'              109           124                233
28 ז' - ט'               36             36                  72
29 י'- יב'               59             83                143
30 סה"כ ילדים עד סוף  י"ב אוכלוסייה זמנית(29 - 25)              407           456                863
31 0-6 ילדי עולים               14             33                  47
32 ילדי עולים א'- ו'                -                -                     -  
33 ילדי עולים ז'-יב'                -