title
title
title
title
title
title
title
title
מועצה אזורית עמק המעיינות - ועדות המועצה
ועדות המועצה
 מליאת המועצה

ראש המועצה יורם קרין yoram@maianot.co.ul

בית יוסף דני אליהו

גשר מרב ניב merav@niv-law.co.il

חמדיה גד גור gurg@hamadia.org.il

טירת צבי יוסי בוריס ibmk@tiratzvi.co.il

ירדנה יעקב יהודה Yardna521@ walla.com

כפר רופין יוסי אקריש Yossi.akrish@sbdinc.com

מירב ירון שפיר maianot.co.il  yaron@

מנחמיה מיכאל בן ישי Michael_546@walla.com

מנחמיה מאיר זנתי meirznoti@walla.com

מסילות גדעון עריף gideonarif@gmail.com

מעוז חיים יחיעם אביסרור Yami_@maoz.org.il

מעלה גלבוע יחזקאל ליפשיץ mm.maalegilboa@gmail.com

נווה אור יונה אייל jonael@gmail.com

נווה איתן שוש מאיר shosh@nve.org.il

ניר דוד גיורא דגן dagan_g@nir-david.org.il

עין הנצי"ב גדעון ישראלי gidonisraeli@gmail.com

רחוב טוביה בראזני rahov@walla.com

רוויה מומי הרוש momyharoosh@walla.com

רשפים יואב שוהם yoav@maianot.co.il

שדה אליהו אייל לב meshek@sda.org.il

שדה נחום שמואל ערמון tashtiot1@012.net.il

שדי תרומות דוד קירמה

שלוחות רזיאל כוכבי raziel@maianot.co.il

תל תאומים אילן מרדכי  ilanmb@actcom.net.il

 הנהלת המועצה

יורם קרין - ראש המועצה, יו"ר
ירון שפיר - סגן ראש המועצה, סגן יו"ר

אילן מרדכי - סגן ראש המועצה, סגן יו"ר
יעקב יהודה - חבר מליאה
גדעון ישראלי - חבר מליאה
מאיר זנתי - חבר מליאה
יחזקאל ליפשיץ - חבר מליאה
יואב שוהם - חבר מליאה 

 ועדת תמיכות

מזכיר המועצה, יו"ר
גזבר המועצה

יועץ משפטי

 ועדת מכרזים

ירון שפיר - סגן ראש המועצה, יו"ר

שוש מאיר - חברת מליאה

יוסי בוריס - חבר מליאה

גדעון עריף - חבר מליאה

שמואל ערמון - חבר מליאה

 ועדת הנחות לארנונה

יעקב יהודה - יו"ר
גד גור - חבר מליאה ומ"מ יו"ר

מיכאל בן ישי - מ"מ חבר מליאה

גזבר המועצה
יועץ משפטי
מנהל המח' לשירותים חברתיים

 ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

עו"ד יצחק מובסוביץ - יו"ר, נציג ציבור

אלי שריר - נציג ציבור

לאה בן יצחק - נציג ציבור  

דב מילר - נציג ציבור
יהודה מזרחי - נציג ציבור

אליעזר יהודה - מ"מ נציג ציבור

יועץ משפטי

גזבר המועצה

 ועדת ביקורת

שוש מאיר - יו"ר

רזיאל כוכבי - חבר מליאה
גד גור - חבר מליאה
מבקר המועצה (מוזמן)

 ועדה מקומית לתכנון ובניה
כל חברי המליאה
 ועדת משנה לתכנון ולבניה

ירון שפיר - סגן ראש המועצה, יו"ר

מייק ארליך - מהנדס המועצה (מוזמן)                     
שמוליק ערמון - חבר מליאה                      
מירב ניב - חברת מליאה                        

דני אליהו - חבר מליאה                          

גדעון עריף - חבר מליאה

מאיר זנתי - חבר מליאה

יורם קרין - מ"מ יו"ר                     

מומי הרוש -מ"מ

אייל לב - מ"מ

יעקב יהודה - מ"מ

יואב שוהם - מ"מ

 ועדה חקלאית

ירון שפיר - סגן ראש המועצה, יו"ר
דני אליהו - חבר מליאה

טוביה בראזני - חבר מליאה

יעקב יהודה - חבר מליאה

אייל לב - חבר מליאה

יונה אייל - חבר מליאה

שי שטרן - נציג חקלאים

עמיחי גלר - נציג חקלאים

יוסי קנר - נציג חקלאים

גדי דור - נציג חקלאים

רן בן-נון - נציג חקלאים

פסח רוזנבלום - נציג חקלאים

 ועדת רכש

גזבר המועצה - יו"ר

מנהל רכש

חשב חינוך
יועץ משפטי

 ועדת מל"ח, ביטחון וחירום

יורם קרין - ראש המועצה, יו"ר
ירון שפיר - חבר מליאה

אילן מרדכי - חבר מליאה

מומי הרוש - חבר מליאה

ישראל רותם - נציג תושבים

רן בן נון - נציג תושבים

מוסה גרוס - נציג תושבים

ציון דקו - רמ"ט (מוזמן)

רועי פשחור - קב"ט (מוזמן)

ציון דקו - רמ"ט (מוזמן)

נציג פיקוד העורף

נציג המשטרה

נציג משרד החינוך

 קולחי מעיינות - תאגיד ביוב

ירון שפיר נציג מליאה
מרב ניב נציגת מליאה

יוסי אקריש         נציג מליאה

מייק ארליך נציג מועצה מהנדס המועצה
מוטי מרדכי נציג מועצה גזבר המועצה

מיה גומא להב    נציגת מועצה, מזכיר המועצה
יוסף פרי נציג ציבור

לאה בן יצחק נציגת ציבור

שחר יצחק          נציג ציבור

 ועדה למאבק בנגע סמים מסוכנים

אתי גונן - נציגת ציבור, יו"ר
שמוליק ערמון - חבר מליאה
יונה אייל - חבר מליאה

גיורא דגן - חבר מליאה

עירית דרור - מנהלת המח' לשירותים חברתיים

נגה גיל - מנהלת אגף חינוך וקהילה

שלומית ברק - ס.מנהל תיכון שקד-דרכא

מירי כפרי - נציגת ציבור

 ועדה לשמירה על איכות הסביבה

יוסי אקריש - יו"ר
אייל לב - חבר מליאה  

יחיעם אביסרור - חבר מליאה 

אילנה מאירפלד - נציגת ציבור

בתיה טל - נציגת ציבור

גיא הלדן - מנהל מח' איכות הסביבה

יובל מורן - רט"ג

נציג המשרד לאיכ"ס

 ועדה להנצחת זכר נרצחי טרור

גדעון עריף - נציג מליאה, יו"ר

אפרת פולק - נציגת ציבור
ינון אשכנזי - נציג משפחות

נציג המח' לשירותים חברתיים (מוזמן)

נציג מח' תרבות (מוזמן)

 ועדה לשימור אתרים

ירון שפיר - סגן ראש המועצה, יו"ר
מייק ארליך - מהנדס המועצה

רזיאל כוכבי - חבר מליאה

יחזקאל ליפשיץ - חבר מליאה

טוביה בראזני - חבר מליאה

אורי בן ציוני - מוזמן קבוע

 נציגי המועצה במנהלת פארק צבאים
יורם קרין ראש המועצה נציג מליאה
ירון שפיר סגן ראש המועצה נציג מליאה
מייק ארליך מהנדס המועצה נציג מועצה
מיה גומא-להב מזכיר המועצה נציגת מועצה
צמח גורן נציג ציבור
עקיבא פולק                            נציג ציבור
 דירקטוריון החברה הכלכלית

יורם קרין נציג מליאה ראש המועצה, יו"ר
ירון שפיר נציג מליאה ס. ראש המועצה
יואב שוהם נציג מליאה

יעקב יהודה נציג מליאה

מייק ארליך נציג מועצה

מוטי מרדכי נציג מועצה

מיה גומא-להב נציגת מועצה
גיל קורתי נציג ציבור

מידד סברנסקי    נציג ציבור

דבורה ליס נציגת ציבור

 ועדת השקעות

ירון שפיר - סגן ראש המועצה
מוטי מרדכי - גזבר המועצה
מייק ארליך - מהנדס המועצה

מיה גומא-להב - מזכיר המועצה

 ועדה למיגור אלימות

יורם קרין - ראש המועצה, יו"ר

מזכיר המועצה
מנהל אגף חינוך וקהילה
קב"ט המועצה
מנהל המח' לשירותים חברתיים
נציג משטרת ישראל

מומי הרוש - חבר מליאה

מרב ניב - חבר מליאה

 ועדה להקצאת קרקעות ומבנים

ירון שפיר - סגן ראש המועצה, יו"ר

גזבר המועצה

יועץ משפטי

מזכיר המועצה

מהנדס המועצה

 נציגי המועצה במתנ"ס עמק המעיינות

יורם קרין       נציג מליאה

ירון שפיר      נציג מליאה, יו"ר

מאיר לנגר     נציג ציבור

וסי מנחם      נציג מועצה

נגה גיל         נציגת מועצה

 נציגי המועצה בעמותת תחנת העמקים

חווה כהן           נציגת ציבור

מוטי מרדכי       נציג הצמועצה

מיה גומא להב   נציגת מועצה

נגה גיל             נציגת מועצה

 נציג המועצה באיגוד ערים לכבאות

עמיחי קידר       נציג המועצה

תגובות לדף
הרשאות ניהול לדף מתחום:
;