title
title
title
title
title
title
title
title
ביטחון
שם פרטידותן פוקס תפקיד -קב"ט המועצה
טלפון -04-6065872 נייד-050-7332947
דוא"ל -security@maianot.co.il פקס-04-6065787
שם פרטיגלעד טל תפקיד -קב"ט מוס"ח
טלפון -04-6065872 נייד-050-8290302
שם פרטיקובי בן חמו תפקיד -שוטר קהילתי
נייד-050-6273653
שם פרטיאליהו בגו תפקיד -מרכז מתמידים
טלפון -04-6480218 נייד-050-7643357
שם פרטימלכה גוטמן תפקיד -מזכירת מח' ביטחון
טלפון -04-6065872
דוא"ל -malca@maianot.co.il פקס-04-6065839
 

אחריות המחלקה

·      הקמה ואחזקת מרכיבי הביטחון והמקלטים בתחום המועצה.

·     הקמה ואחזקת מרכיבי ביטחון במוסדות חינוך.

       ריכוז ועדת מל"ח מקומית והכנת המועצה והיישובים לשעת חירום.

·      אחזקת מחסנים וציוד מל"ח.

·      אחזקה וניהול מערכת הקשר.

·      סיוע לביטחון ביישובים (שמירה, מניעת פשיעה חקלאית ואחרת).

·       ניהול ופיקוח על מערך השמירה במפעלים האזוריים.

·       סיורי שטח במרחב המועצה.

·       הפעלה ואחזקת המיטווח האזורי, אימון והדרכה בכל סוגי הנשק האישיים.

·      שיתוף פעולה וקשר עם גורמי הביטחון (צה"ל, משטרת ישראל, חברות שמירה).

 

הגשת תלונה

ניתן להגיש תלונה על כל עבירה ע"י יצירת קשר עם קובי בן חמו - השוטר הקהילתי.

קבלת קהל:

ימים ב', ד'  08:00-10:00  במבנה המטווח, בסמוך לקימרון.  

 

  
תגובות לדף