title
title
title
title
title
title
title
title
תברואה
שם פרטייעקב קדוש תפקיד -מנהל תברואה
טלפון -04-6848172 נייד-050-8290390
פקס-04-6848307
 

 

 

 

                                       
 
אחריות המחלקה

·        דגימות מי שתייה ביישובים.

·        הדברות של מזיקים לסוגיהם בשטחים ציבוריים

·        איסוף סוללות אחת לרבעון.

·        איסוף פגרי בעלי חיים (פסדים).

·        ניהול רכש וציוד השייך למועצה האזורית.

 

מטרת האגף

לספק שרות טוב, אמין, איכותי ומהיר לתושב, לישוב ולאזור, במתכונת המותאמת לשינויים שחלו ויחולו בסביבה ולהידוק הקשר.

  
 

 

תגובות לדף