title
title
title
title
title
title
title
title
עם הפנים למדע

רוני קלינסקי מנכ"ל "קדימה מדע" - עמותה הפועלת לקידום לימודי המדעים במערכת החינוך, ביקר בבתי הספר במועצה.

עמותת "קדימה מדע" פעילה ומעורבת בלימודי המדעים בביה"ס שק"ד,  הביקור נועד להציג בפניהם את המועצה בתקווה כי היא תעמיק את פעילותה בבתי ספר נוספים ותסייע בבניית תוכנית עבודה משותפת בתחומי לימוד אלו.

תגובות לדף
הרשאות ניהול לדף מתחום:
;