title
title
title
title
title
title
title
title
ביקור בונה

מנכ"ל משרד השיכון מרדכי מרדכי קיים סיור עבודה באזור. מרדכי שבא לביקור יחד עם אסנת קמחי מנהלת אגף בכירה לענייני הכפר במשרד הבינוי והשיכון ומנהלת מחוז צפון במנהל לבניה כפרית נירית מיכאלי, הסיר את הלוט בהרחבה בטירת צבי שם נבנים היום 14 בתים, ביקר באתר הזמני של השכונה המעורבת דתיים חילונים שלפים בשלוחות, אח"כ הצצה לחממת תבלינים ארוחת צהרים מסורתית אצל שרה כהן ברחוב והסיום בהרחבה במעלה גלבוע. במסגרת הביקור העלנו מספר נושאים לדיון בהם: הצורך בהמשך סבסוד משמעותי לתשתיות לבניה חדשה כולל בישובי המועצה  שצורפו לאזור עדיפות לאומית, מעורבות המשרד בשיקום תשתיות והקמת מבני ציבור בישובים הותיקים, וסיוע לשיפוץ מבני חינוך וספורט.

יש לציין כי משרד השיכון באמצעות המנהל לבניה כפרית  מסייע ומעורב בכל תחומי הבניה בעמק ואנו מקוים להעמיק את הפעילות המשותפת.

 

לתמונות מהביקור ...

 

תגובות לדף
הרשאות ניהול לדף מתחום:
;