title
title
title
title
title
title
title
title
כנס החטיבה להתיישבות

 

אנשי החטיבה להתיישבות הם שותפים ובני בית אצלנו כאן במועצה ועוסקים יחד איתנו בנושאים שונים הקשורים בצמיחה הדמוגרפית ובפיתוח האזור: חיזוק קהילות, קליטה, גרעינים צעירים, פרסום, שיווק ומיתוג, סיוע בקידום הרחבות, תעסוקה, סיוע ליזמויות, תיירות, חקלאות, תעשיה, חינוך, פרויקטים, תכנון תכניות אב, תכנון אזורי, תכנון אסטרטגי ועוד.

לכנס הגיעה הנהלת החטיבה כמו גם צוותי המרחבים השונים, ראשי ונציגי המועצות האזוריות, אסטרטגים וכל מי שעוסק בצמיחה הדמוגרפית. כמו כן הוזמנו והגיעו אנשי היישובים שלנו העוסקים בנושאים אלה, מזכירים ומנהלי קהילה.

הכנס עסק בתפיסות חדשניות לניתוח ולפיתוח המרחב הכפרי ונתן לנו הזדמנות להציג את הסיפור המקומי והייחודי של עמק המעיינות. משתתפי הכנס התלהבו, התאהבו והבטיחו לחזור.

 

 


תגובות לדף
הרשאות ניהול לדף מתחום:
;