title
title
title
title
title
title
title
title
שביל מחבר קהילות

 

לאחר נסיעה, הליכה ורכיבה של ילדי ואנשי היישובים לאורך השביל, התקיים מפגש אמצע הדרך לכיבוד, פעילות וברכות.

אנו עוסקים במרץ בקידום השלב הבא של השביל, עד עין הנצי"ב, ובימים אלה ממש מתבצעות עבודות המדידה והתכנון.

 

 

 


תגובות לדף
הרשאות ניהול לדף מתחום:
;