title
title
title
title
title
title
title
title
מעוז מאז ולתמיד

 

אנשי מעוז היו בין מקימי המועצה האזורית ומהקיבוץ יצאו 5 ראשי מועצה. החל מיוסף רייסקין, דרך רפי טהון, אלישע סולץ, אורי יפה וכלה ביגאל שחר. לכל אחד מהם תרומה עצומה בבניין האזור, בפיתוח היישובים, הכלכלה, אתרי התיירות, החינוך, החברה והתרבות של העמק.

 

החג המיוחד הזה הופק ונוהל ביוזמת חברים ובשותפות והשתתפות רבים ואנו מאחלים כי החג יהווה מנוף לצמיחה ופיתוח היישוב חברתית דמוגרפית ופיסית.

 

 

 


תגובות לדף
הרשאות ניהול לדף מתחום:
;