title
title
title
title
title
title
title
title
Go North

 

 

לאחר סקירה קצרה יצאה המשלחת לסיור הכרות באתרי תיירות ובקהילות ברחבי העמק.

זהו הביקור השני תוך חודשיים של משלחות JNF ואלו הן התחלות של עבודה משותפת לקידום ופיתוח העמק.

 

 

 

תגובות לדף
הרשאות ניהול לדף מתחום:
;