title
title
title
title
title
title
title
title
במרחק נגיעה - טו בשבט

 

הסיורים לעובדי המועצה שנערכים אחת לרבעון לערך מאפשרים לעובדי המועצה מעורבות והיכרות עם הפעילות העמק וחוויה אשר מחברת לעשייה ולאזור.

 

לסרטון מרחק נגיעה...

תגובות לדף
הרשאות ניהול לדף מתחום:
;