title
title
title
title
title
title
title
title
המועצה האזורית עמק המעיינות זכתה בפרס ניהול תקין 2012-2013


הפרס הוענק בהתייחס לשנים 2012-2013 בהתאם לקריטריונים, שנקבעו על ידי משרד הפנים, ובהתאם לנתונים כספיים ומנהליים, המתייחסים לפרמטרים, שעיקרם: עמידה בנהלים לגבי ניהול התקציב, גירעון הרשות ביחס להכנסותיה ואחוז גביית הארנונה בהתאם לתקציב. 


מדובר בטקס חשוב שנועד להוקיר את הרשויות המקומיות שזכו בתעודה ולעודד רשויות מקומיות נוספות שיפעלו על מנת לזכות בפרס בשנים הבאות.

ראש המועצה יורם קרין שקיבל את הפרס משר הפנים אמר: "התנהלות אחראית של המועצה, וניהול כספי תקין הם לאורך כל הדרך נר לרגלינו. אנו חושבים שזו מחוייבותינו לציבור. ההישג מתרחש במקביל לפיתוח הנרחב ולהשקעות בכל התחומים: תשתיות, צמיחה דמוגרפית, פיתוח כלכלי, חינוך, תרבות ועוד. כל אלה מתאפשרים בזכות ניהול איכותי, מחושב, ומאוזן של צוות בעלי תפקידים ועובדים מקצועי ומחוייב."
כביש 71 - מכתב ממשרד התחבורה - מאי 2014
תגובות לדף
הרשאות ניהול לדף מתחום:
;