title
title
title
title
title
title
title
title
JNF - בית שאן - עמק המעיינות


הכנס אשר נבנה בחודשים האחרונים על ידי צוות משותף מהמועצה, מבית שאן ומה - JNF התקיים בבית ההארחה בבית שאן ועסק בהעצמת התיירות ובשיתופי הפעולה בין הרשויות, מה שיביא לצמיחה מואצת של האזור כולו. 

בכנס לקחו חלק גם שאול גולדשטיין - מנכ"ל רשות הטבע והגנים ואנשי הרשות, נציגי משרד החקלאות, עמותת התיירות המשותפת, תיירנים, אורחים ובעלי התפקידים ברשויות. 

תגובות לדף
הרשאות ניהול לדף מתחום:
;