title
title
title
title
title
title
title
title
תעריפים חדשים לאגרת הביוב

 

בעשור הקודם חייב המשרד להגנת הסביבה את הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות להקים מתקני טיהור למי שפכים (ביוב) ולהזרים אליהם את כל השפכים מהישובים שבתחומן.

על מנת לעמוד בתקנות המחמירות האלה הוקמו בעמק מתקן טיהור שפכים אזורי (מט"ש) ומערכות הולכה יקרות, שהותאמו לעמידה בדרישות המחמירות של טיפול בשפכים.

 

פרויקט זה, אשר עלותו בביצוע מלא תגיע לכ 120 מליון ₪ ממומן ע"י הלוואות של מינהלת הביוב - הלוואות שיש להחזיר אותן דרך אגרת ביוב שכולנו משלמים. 

 

קולחי עמק המעיינות

על המועצה מוטלת החובה להמשיך ולבנות את תחנות השאיבה וקווי ההולכה שיחברו את הישובים הצפוניים משדה נחום, חמדיה ועד מנחמיה, וכן את ישובי הגלבוע. (עיכוב בחיבור הישובים מקשה על קבלת אישורי תכנון ובניה, ומאיים בעצירה מוחלטת של פיתוח הישובים). לכן הוקם תאגיד ביוב נפרד, קולחי מעיינות בע"מ, שבאחריותו כל תחום הביוב.

בסמכות התאגיד לנהל את ההקמה, לעסוק באחזקת הקיים, לשקם את התשתיות הישנות בישובים ולטפל בגבית האגרה.

 

העלויות הגבוהות של המערכת בעמק המעיינות נובעות בעיקר מהפריסה הרחבה על פני שטח של 250,000 דונם עם קווי הולכה של עשרות ק"מ, וזאת לעומת מערכת עירונית, הפועלת על פי אותם כללים אך כאשר צפיפות האוכלוסייה גבוהה בהרבה והעלויות לנפש נמוכות בהתאם.

 

בערים וברוב המועצות מוטל על כל תושב, היטל ביוב שמטרתו לממן את הקמת מערכות הביוב באזורו, בעלות של כ 25,000 ₪ לכל בית אב. חשבנו כי נכון להקל על התושבים וחילקנו תשלום זה לאגרה קבועה למ"ק שתגבה לאורך שנים רבות.

 

למעשה, באמצעות חוקי איכות הסביבה, הטילה המדינה על אזרחיה, את מימון הקמת מערכות הביוב המשרתות אותם ללא התחשבות במיקום הגיאוגרפי, בפיזור האוכלוסייה ובמצבה הסוציו -אקונומי.

 

 

המועצה והתאגיד תובעים ממשרדי הממשלה לקבל סיוע במענקי הקמה, בדומה לאלה שרשויות אחרות קיבלו ולהעמיד מקורות חליפיים להשלמת מערכת הביוב מבלי להוסיף עומס בלתי אפשרי על תושבי המועצה.

 

השבוע פרסמה רשות המים עדכון לתעריף של אגרת הביוב, על בסיס נתונים שקיבלה מקולחי המעיינות.

עפ"י עדכון זה הועלה המחיר ל- 6.7 ש"ח למ"ק מים בשימוש ביתי (במקום 3.6 ₪ היום - כלומר תוספת של כ 100 ₪ בחודש לבית אב בן חמש נפשות).

 

מרגע שיאושר התעריף ע"י רשות המים, חייב תאגיד הביוב האזורי לגבות אותו!

אין לתאגיד גמישות או שיקול דעת לביצוע הנחות או גביה חלקית.

 

 

לכל אחד מתושבי המועצה ניתנת הזדמנות להשתתף בהליך שימוע בו יוכל להביע את התנגדותו לתעריף הגבוה.

 

 

רשות המים מאפשרת לציבור לשלוח את עמדתו בעניין בכתב

באמצעות פקס לרשות המים 03-6369750

עד יום חמישי, 10.11.11 בשעה 16:00

פרטים נוספים באתר רשות המים: www.water.gov.il

 

 

 

בברכה,

צביקה ורד

מנכ"ל קולחי המעיינות

zvika@maianot.co.il

 

תגובות לדף
הרשאות ניהול לדף מתחום:
;