חיפוש במאגר | חיפוש מתקדם
נחל יששכר
יששכר - וירא מנחה כי טוב  ואת הארץ כי נעמה" (בראשית מ"ט י"ב)   נחל יששכר עובר בליבו של הגליל התחתון המזרחי מנקז את רמות יששכר. בדרך כלל מי נביעות זורמים בנחל כל השנה. בשערו המזרחי כניסה לשביל נוף רמות יששכר, בסמוך לתל יששכר. גשר רכבת מימי התורכים החוצה את הנחל.  
העתקת קישור


עמק בית שאן, מיקוד 11710 | טל' 04-6065850/609 | פקס: 04-6065862 | info@maianot.co.il
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט