חיפוש במאגר | חיפוש מתקדם
קיר ירושלים
שלוחות
חיים פרלשטיין
טלפון / נייד:054-6746036
סוג הטיול:ברגל
פינות קסומות וחניונים
טיולים נושאיים
העתקת קישור


עמק בית שאן, מיקוד 11710 | טל' 04-6065850/609 | פקס: 04-6065862 | info@maianot.co.il
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט