קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/docs/758/f5_מתווה תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 2019.pdf