קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/docs/81/f5_טופס התחייבות כתנאי לקבלת תמיכה מאת המועצה האזורית עמק המעיינות.pdf