קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/docs/841/f5_תכניות ורשימת תכניות מעון ניר דוד.rar