קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/docs/843/f5_תכניות ורשימת תכניות מעון שלוחות.rar