קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/docs/86/f5_נוהל תמיכות חוזר מנכל 4.2006.pdf