קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/docs/882/f5_רשימת נגרות.rar