קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/docs/966/f5_תנאי מכרז שיפוץ מבנה מועדון בשדה נחום 131-2018.pdf