קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=641418_maianot&act=view&dbid=katavot_media&dataid=14&fid=f14&name=נספח%20ד'%20%20לישיבת%20מליאה%20מס%201-13%20מיום%2024.1.2013.pdf