קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/katavot_media/149/f14_נספח ג - סיכום פעילות שנים 2013-2014 פארק צבאים.pdf