קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=641418_maianot&act=view&dbid=katavot_media&dataid=15&fid=f14&name=נספח%20א'%20לישיבת%20מליאה%20מס%201-13%20מיום%2024.1.13.pdf