קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/katavot_media/155/f14_nicpah h tabarim.pdf