קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/katavot_media/446/f14_נספח א - פרוטוקול מליאה 13.19.pdf