קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/katavot_media/447/f14_נספח ב - תמצית נתוני תקציב רבעון 4 2019.PDF