קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/katavot_media/449/f14_נספח ד - עדכון תקציב ועדים מקומיים 2019.pdf