קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/katavot_media/70/f14_נספח ב - חברי מליאת המועצה בוועדות - 2014.pdf