קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/katavot_media/71/f14_נספח ד - הסכם עם חמדיה - דקלים.pdf