קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/katavot_media/72/f14_- נספח ד - הסכם חכירת משנה - בית ספר דקלים - אולפנת גלעד.pdf