קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/katavot_media/73/f14_- נספח ה - 23 1 14 תברים למליאה.pdf