title
title
title
title
title
title
title
title
מחלקת ספורט - עמותה לקידום הספורט בעמק המעיינות
שם פרטיאלעד פשחור תפקיד -מנהל מחלקת ספורט
טלפון -04-6848233 נייד-054-5640522
דוא"ל -sport@maianot.co.il פקס-04-6587847
שם פרטירותי דוד תפקיד -רכזת פרויקטים מח' תרבות ורכזת תפעול מתנ"ס
טלפון -04-6848230
דוא"ל -ruti@maianot.co.il פקס-04-6848313
תגובות לדף