title
title
title
title
title
title
title
title
בתי ספר

ברחבי המועצה יש ארבעה בתי ספר יסודיים, שני בתי ספר על יסודיים, כיתות משולבות לאוטיסטים ושני בתי ספר של חינוך מיוחד.
החינוך בעמק, על כל גווניו, הינו אחד ממוקדי העשייה של המועצה, מתוך תפיסה שהוא הבסיס החשוב ביותר לחיזוקן של הקהילות, האזור כולו ומדינת ישראל.
אנו שואפים להצמיח בוגר ערכי התורם לסביבתו מתוך זהות יהודית וישראלית ומחובר לחיי העמק שלנו.
מערכת החינוך הפורמאלית במועצה מקיפה מוסדות חינוך ובהם כ- 3,500 תלמידים. במועצה 10 בתי ספר ו- 38 גני ילדים.
כחלק מהתפיסה הקהילתית, בתי הספר מחוייבים לכלל ילדי המועצה ואנו שואפים לספק מסגרת חינוכית מותאמת לצרכיו של כל תלמיד.
כאזור פריפריאלי, מוטלת עלינו החובה לקדם את הישגי התלמידים ולהעמיד בוגרים היכולים להשתלב במערכות ההשכלה הגבוהה. בנוסף, קיימת מערכת חינוך לא פורמאלי ענפה, המשלימה את התמונה ומהווה עוגן ערכי וחברתי ביישובים.
כדי לעמוד ביעדים אלו, בימים אלה מוביל ראש המועצה את "עמק חינוך" שבמסגרתו מפותח החינוך האישי ונבנה מודל לחיזוק חוסנן של הקהילות באמצעות החינוך.

 רימון - יסודי ממלכתי (לחצו לפרטים מלאים...)

בית הספר פועל על פי התפיסה ההומניסטית ומדגיש קשר אישי בין מורים לילדים, תוך אחריות לקידומו של כל ילד בהיבט הלימודי, החברתי, הרגשי והתנהגותי.

בית הספר ייחודי בשילוב בין ילדים מהחינוך הרגיל, לילדים בעלי צרכים מיוחדים (אוטיסטים) בתפיסה חינוכית-ערכית, מערכתית וכוללת. השילוב כולל מפגש ספונטני ומובנה בין הילדים. מתקיימת למידה ספיראלית של הלקות בתקשורת ופעילויות יזומות של יחד, כאשר שתי אוכלוסיות הילדים נתרמות. בשילוב הייחודי ל"רימון" חווה התלמיד הלכה למעשה את קבלת השונה ומתנסה בכך באופן יומיומי.

החינוך הערכי שזור במארג החיים בבית הספר: חונכות של תלמידים צעירים על ידי תלמידים בוגרים, וועדות וצוותי תלמידים המסייעים בשמירה על אווירה מיטבית בבית הספר (נאמני הסעות, נאמני הפסקות, משכיני שלום, קיימות), ימי ראש חודש, תכנית מפתח הל"ב, תוך הדגשת הקשר ההדדי בין הקהילות לבין בית הספר.

מנהלת: איריס דבורקין   

מספר תלמידים: 470   

מספר כיתות: 17, מתוכן 2 כיתות P.D.D  על הרצף הגבוה וכיתה מקדמת   

יישובים מזינים: רשפים, מסילות, ניר דוד, שדה נחום, שלפים, בית אלפא, בית השיטה   

כתובת: מסילות, ד.נ. עמק בית שאן 10804   

טלפון: 04-6066286   

אתר בית הספר...   


 דרור - יסודי ממלכתי לילדים עם לקויות תקשורת המאובחנים כילדים עם אוטיזם (לחצו לפרטים מלאים...)

בית הספר נותן מענה חינוכי-טיפולי באופן מיטבי לכל תלמיד ע"פ עקרונות עבודה ושיטות עבודה מותאמים לילדים עם אוטיזם.

בית הספר רואה לנגד עיניו את החוזקות בהן ניחן כל פרט ועושה את המיטב לקדם באמצעותן את תחומי התפקוד השונים ברמת היחיד וברמת הקבוצה.

בית הספר רואה בכל עשייה יום יומית למידה משמעותית לקידום ושיפור אורח החיים של התלמיד.

בית הספר רואה בטיפול בתלמיד את כל המערכת הסובבת אותו, החל מהבית וכלה בקהילה ומאמין כי שיתוף פעולה מהווה גורם משמעותי להצלחה.

מנהלת: גליה רונן

מספר תלמידים: 41

מספר כיתות: 8 כיתות P.D.D  על הרצף הבינוני נמוך

יישובים מזינים: 15 רשויות מכל אזור הצפון

כתובת: מסילות, ד.נ. עמק בית שאן 10804

טלפון: 04-6066006

אתר בית הספר... 


 דקלים - יסודי ממלכתי (לחצו לפרטים מלאים...)

בית ספר אזורי, באוירה כפרית. סביבות הלמידה מותאמות לפרט ומכוונות לחוזקות התלמיד ולמיצוי מלוא הפוטנציאל הטמון בו (חינוך אישי). תכנית הלימודים כוללת את תכנית הליב"ה ושעורי בחירה במגוון תחומים - אומנות, מוסיקה, יוגה, בע"ח, מחול, קראטה, בניה סביבתית, צפרות, קונדיטוריה, חקלאות ועוד, בנוסף מערך טיולים וסיורים, ספריה עשירה ופעילה וחממה לימודית.

החינוך הערכי הוא חלק בלתי נפרד מהעשייה הבית ספרית, ובא לידי ביטוי בחונכות תלמידים בוגרים וצעירים, נאמני הסעות, מועצת תלמידים פעילה, תכנית מפתח הל"ב ו'ימי למידה אחרת', כל אלה תוך הידוק הקשר בין מגוון הקהילות לבית הספר באמצעות פורום הורים ומפגשי בית הספר בקהילה ("קפה דקלים").

מנהלת: שרי דגן

מספר תלמידים: 334   

מספר כיתות: 18 מתוכן 2 כיתות P.D.D  על הרצף הגבוה וכיתה מקדמת    

יישובים מזינים: כפר רופין, מעוז חיים, נווה איתן, רוויה, רחוב, תל תאומים, שדי תרומות, חמדיה, נווה אור, ירדנה, בית יוסף, גשר, מנחמיה    כתובת: חמדיה, ד.נ. עמק בית שאן 10855   

טלפון: 04-6589050   

דוא"ל: dkalimh@walla.com

אתר בית הספר...    


 שק"ד - יסודי ממלכתי דתי (לחצו לפרטים מלאים...)

בית הספר מחנך את תלמידיו להיות טובים, ישרים ויראי שמים, על פי ערכי היהדות ברוח תורה ועבודה.

בית הספר פועל להקניית בסיס משמעותי להתפתחותו התקינה של הילד, בתחום הדתי-אמוני, הלימודי, הערכי

וההתנהגותי. כל זאת נעשה באווירה של רוגע, אהבה, אמון, שמחה, סובלנות וביטחון. אנו רואים את בית הספר כבית חינוך

המכוון לבניית אישיותם של התלמידים, בניית המידות ויראת שמים, למידה, התנסות וחוויה בחברה הטרוגנית ומשתנה.

בית הספר רואה עצמו כחלק בלתי נפרד מהקהילה בתוכה הוא חי וממנה הוא יונק את ערכיו ואמונותיו. פעילויות ותוכניות

רבות משלבות את העשייה הבית ספרית עם אנשים ומקומות שסביבו כולל טיולים בסביבה החקלאית הקרובה ושיתוף

ההורים בלימוד.

בית הספר פועל להכשרת לומדים עצמאיים בעלי ידע והשכלה רחבה השואפים למצויינות. בית הספר מחנך למעורבות

קהילתית ולאומית.

מנהלת: מלכה פווה

מספר תלמידים: 858

מספר כיתות: 28, מתוכן 3 כיתuת חינוך מיוחד ללקויות למידה   

יישובים מזינים: טירת צבי, שדה אליהו, עין הנצי"ב, שלוחות, שלפים, מעלה גלבוע, מירב, בית יוסף, ירדנה, מנחמיה, מושבי ביכורה, חמדת, רותם, משכיות, כפר מחולה ושדמות מחולה   

כתובת: שדה אליהו, ד.נ. עמק בית שאן 10810   

טלפון: 04-6585111   

אתר בית הספר... 


 ביכורים - יסודי ממלכתי דתי (לחצו לפרטים מלאים...)

בבית ספר לומדים ילדים מארבעת המושבים: רחוב, רוויה, תל תאומים, ושדי תרומות, וכן ילדי מרכז הקליטה בבית אלפא. בית ספר ביכורה הוא מקום חינוכי באווירה אישית וביתית ומקום מרכזי לקהילת המושבים. בית הספר מאפשר לכל תלמיד להגיע להישגים אישיים כבר בתחילת התפתחותו. החינוך לערכים ודרך ארץ הוא הבסיס החינוכי ומתוך תפיסה זו בית הספר קולט תלמידים "עולים חדשים" מאתיופיה אשר מתחנכים ולומדים בשנתם הראשונה בארץ וחווים חוויות טובות ומשמעותיות, כאן נוצרים קשרים הדדיים של ביקורים ועזרה הדדית.

בית הספר מאפשר מגוון גדול של הזדמנויות בתחומים שונים כגון: למידה, נתינה, והעצמה אישית. בבית הספר מכינים, מעודדים ומקדמים את התלמידים לקראת העולם הטכנולוגי באמצעות מספר תוכניות שמפגישות אותם עם "העולם הגדול".

מנהל: צופית שריג

מספר תלמידים: 92

מספר כיתות: 6 כיתות בשילוב עולים

יישובים מזינים: מושבי ביכורה- תל תאומים, רחוב, רוויה ושדי תרומות, שלפים, רותם

כתובת: מושב רחוב, ד.נ. עמק בית שאן 10915

טלפון: 04-6587915

אתר בית הספר...  


 שדות - יסודי ממלכתי דתי (לחצו לפרטים מלאים...)

בית ספר שדות- בית ספר צומח, פתח את שעריו בתחילת שנה"ל תשע"ט. מקומו של בית הספר בלב השדות של קיבוץ שדה אליהו אפשר בניה בחשיבה מרחבית הנותנת לבאים בשעריו חוויה של חדשנות פדגוגית, אסתטיקה ומקום לצמיחה וגדילה בצורה מיטבית.

תלמידי ביה"ס נכנסים מדי בקר בשביל העובר בין מבני ביה"ס החדשים ופוגשים בדרכם לכתה את הצוות החינוכי (ואת מנהלת ביה"ס לוית ראובני). מספר התלמידים בביה"ס בכלל ובכתות בפרט מזמן יחס אישי ומשפחתי, הכרות עם עם כל ילדי ביה"ס והצוות החינוכי.

תהליך החשיבה על  חזון ביה"ס ועקרונותיו העשה בשיתוף מלא עם קהילת ההורים, הפקוח והרשות. התהליכים הפדגוגיים נבנים מתוך ראיה עתידית וחדשנית. הבסיס לעקרונות ביה"ס והפדגוגיה הנבנית הם בהלימה ל יעדי המחוז, יעדי החמ"ד ו – stemמעיינות.

אנחנו מאמינים כי:

·         שליחות  אמיתית נעשית מתוך אהבה למקצוע ולמקום

·         החינוך הוא תהליך של למידה יומיומית. הדרך הנכונה לחנך היא להוות דוגמא אישית.

·         תהליכים יהיו משמעותיים כשמתקיימים שיתופי פעולה.

·         יש להכיר את הילד, את עולמו ומרחבי חייו כבסיס ללמידה מאפשרת ופיתוח מיומנויות חשיבה, סקרנות, חקר ומציאת פתרונות.

·         הכרות עם הילד, עולמו ומרחבי חייו הם תנאי הכרחי למיצוינות   


טלפון: 04-6137200 


שק"ד - דרכא - על יסודי ממלכתי דתי  (לחצו לפרטים מלאים...)

בית הספר מצטיין בפעילות חברתית ענפה, בכבוד לאדם ובקשר חזק למדינה ולאדמה. תלמידי בית הספר מתנדבים במגוון מקומות, מתגייסים לסיוע ולעבודה חקלאית ומתחנכים לערכי התנדבות ועשייה ציונית-יהודית. בית הספר מבקש להעמיד תלמיד בוגר שהוא- אדם ציוני, יהודי ירא שמים ולומד, המחובר לאזור וליישוב בו הוא גדל. תוכנית הדגל של לימודי היהדות בבית הספר הינה תוכנית בית מדרש, המקיימת בנוסף למערכת הרגילה לימודי צהריים, ערב ובוקר בישיבות ובמדרשה. בכיתות אלו ניתן דגש על איתגור וקידום העומק הדתי בחיינו, ומתקיימות פעילויות נוספות להעמקת החוויה הרוחנית והמחוייבות ההלכתית. בית הספר נותן מענה לימודי רחב לתלמידיו, החל בקבוצות לתלמידים מתקשים וכיתות חינוך מיוחד וכלה בקבוצות למצטיינים.

מנהל: בועז שוורץ

מספר תלמידים: 483

מספר כיתות: 26, מתוכן 6 כיתות חנ"מ

יישובים מזינים: הקיבוצים והמושבים בעמק המעיינות, בקעת הירדן וגליל תחתון, וכן מהעיר בית שאן

כתובת: שדה אליהו, ד.נ. עמק בית שאן 10810

טלפון: 04-8551036   

אתר בית הספר...  


 גאון הירדן - דרכא  - על יסודי ממלכתי (לחצו לפרטים מלאים...)

בבית החינוך מתקיימים שילוב אוכלוסיות, חינוך הומניסטי, מיצוי כישורים לימודיים וחברתיים ויחסים של שוויון, כבוד הדדי ושיתופי פעולה. בית החינוך מקיים גשרים של שייכות ומחויבות לקהילת בית הספר, לעמק המעיינות, לערכים ציוניים, יהודיים ודמוקרטיים.

חטיבת "נוה" ב"גאון הירדן" נועדה לתלמידים על רצף האוטיזם בגילאי 12-21 שנים מאזור הצפון. הם לומדים ופועלים בנפרד או משובצים בכיתות הרגילות על פי רמת תפקודם. בית החינוך משלב את מגוון תלמידיו, מוריו ועובדיו בכל הפעילויות, כדי להגשים חיים משותפים המושתתים על תרומה הדדית בין כל הפרטים בחברה. 

מנהלת: יצחקי גולן

מספר תלמידים: 609

מספר כיתות: 28, מתוכן 7 כיתות תקשורת

יישובים מזינים: בתי"ס ממלכתיים בעמק המעיינות, תלמידי בית אלפא, תלמידי חוץ מבית שאן, תלמידי חוץ מ-21 רשויות (ח"מ)

כתובת: נווה איתן, ד.נ. עמק בית שאן 10840

טלפון: 04-6063540

אתר בית הספר...


 אולפנת גלעד - חינוך מיוחד  (לחצו לפרטים מלאים...)

בית ספר לחינוך מיוחד במחוז צפון לבני נוער בגילאי 13-21 בעלי הפרעות רגשיות נפשיות. בית הספר מהווה מסגרת חינוכית-טיפולית-שיקומית לבני נוער שנפלטו ממסגרות החינוך ולא ניתן להם מענה אחר. התלמידים המתקבלים לבית הספר הינם בעלי אינטליגנציה תקינה ומעלה. חזון בית הספר הוא להעצים את התלמידים ולהביאם לידי השתלבות ותפקוד עצמאי בקהילה. מטרות בית הספר הינן להוציא את התלמידים ממעגל התבוסה והכישלון בו הם נמצאים, ולהעלות את בטחונם הלימודי, העצמי והחברתי. במקביל - לתת מענה רגשי, טיפולי ולימודי לכל תלמיד בהתאם ליכולתו וצרכיו. לכל תלמיד נבנית תוכנית טיפולית לימודית אישית. התלמידים בבית הספר ניגשים לבחינות בגרות שונות, משולבים בקבוצות הכנה לחיי עבודה ושיקום וכן מקבלים טיפול רגשי פרטני וקבוצתי. בסוף לימודיהם חלקם מתגייסים לצה"ל וחלקם משולבים בשירות לאומי דרך בית הספר.

מנהל: אלכס קליין

מספר תלמידים: 93

מספר כיתות: 11

יישובים מזינים: כל הצפון - קריית שמונה, צפת, רמת הגולן, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, מגדל העמק והסביבה

כתובת: חמדיה, ד.נ. עמק בית שאן 10855

טלפון: 04-6581698

אתר בית הספר...


 חוות בעדן (לחצו לפרטים מלאים...)

חווה חקלאית שנפתחה בשנת תשע"ג בתוך חוות הניסיונות החקלאית הקיימת בעמק מזה 70 שנה.

בניית החווה, בליבו של עמק המעיינות החקלאי, הירוק ושופע מים נועדה לשמור על הקשר של תושבי העמק וילדיהם עם אדמת העמק, ולהפגישם עם ההישגים החקלאיים של חוות הניסיונות ושל חקלאי העמק. בעזרת פעילויות חקר בגילאים הצעירים, וליווי של עבודות חקר בנושאי חקלאות, בגילאים הבוגרים יותר, אנו מקווים לגדל דור חדש של אנשים סקרנים וחוקרים הקשורים לאדמת העמק ומכירים אותה. החיבור שלנו לתחנת הניסיונות מהווה תפאורה טבעית לעניין.

בנוסף לחינוך לחקלאות ולקיימות של ילדי בתי הספר במועצה, מפתח צוות החווה מאז הקמתה את הקשר עם מוסדות החינוך המיוחד בעמק. ילדים וצעירים עם צרכים מיוחדים מגיעים לחווה ונהנים מהעשרה, עיסוק והכוונה תוך שימוש בחקלאות ובצמח לקידומם האישי והקבוצתי. בכך אנו משתמשים בדרך ובניסיון החינוכי שלנו כדי להגיע אל כל חניך ולראות בו אדם מלא ושלם. בשנים הקרובות תורחב פעילות החווה והיא תהפוך למוסד חינוכי המשרת את כלל קהילות העמק.

מנהלת: פירחית ריבלין

טלפון: 050-5945494




תגובות לדף