title
title
title
title
title
title
title
title
המדריך לבונה

 

בונים בית בעמק המעיינות

עברתם את ועדות הקבלה, החלטתם להצטרף לאחד היישובים בעמק המעיינות וכעת אתם לקראת בניית בית הקבע.

על מנת להקל עליכם את תהליך בניית הבית הכנו בעבורכם אוגדן ובו המסמכים ותרשימי הזרימה המסבירים כל שלב בדרך.

יתכנו גם שינויים ומומלץ  להתעדכן, אנו נעשה כל שביכולתנו על מנת שהמידע יהיה עדכני ורלוונטי.

 

אחריות המועצה:

המועצה אחראית על בקרה, תכנון ופיקוח על ביצוע התשתיות הציבוריות, בהתאם לתוכנית המאושרת ועפ"י סטנדרטים מקצועיים, הביצוע ע"י החכ"ל.

 

תהליך רכישת המגרש ובנית הבית:

 

הסכם משתכן - יישוב

ייחתם עם הישוב ויגדיר את  מערכת היחסים בין המשתכן והישוב בתקופת הבניה ולאחריה. לכל ישוב הסכם משלו עליו יחתום עם המשתכן.

 

איתור מגרש

לאחר הסדרת הדברים מול הישוב יימסר למשתכן מספר המגרש שעליו יבנה הבית.

 

תשתיות ציבוריות

בישובים בהם החברה הכלכלית מפתחת את התשתיות הציבוריות - המשתכן יפנה לחכ"ל להסדרת התשלומים והכנת כל המסמכים לקראת העברה לרמ"י לרכישת המגרש.

 

רכישת מגרש - מתבצעת מול רמ"י

לאחר שהמשתכן סיים את התהליך מול הישוב, החכ"ל, ועדת הקבלה האזורית הוא מופנה לרמ"י. לפתיחת התיק מקבל המשתכן שובר לתשלום. לאחר התשלום, יישלח שמאי להערכת מחיר הקרקע- ויצא מהמינהל למשתכן הסכם פיתוח + שובר לתשלום מחיר המגרש. בשני המקרים יש לשים לב למועד התשלום המופיע בשובר, במידה ולא משלמים המערכת נסגרת ויש לפנות מחדש  לקבלת שובר חדש. עם הפניה לרמ"י, יש להצטייד בטפסים הבאים: הסכם משתכן ישוב, תצהירים לרמ"י  של המשתכן, ישוב, מועצה, אישור ועדת הקבלה, מפת מדידה המציינת את מיקום המגרש.

 

תכנון הבית

יעשה ע"י אדריכל שבחרתם. לפני ההתקשרות עם אדריכל רצוי להעלות את כל הצרכים והרצונות שלכם ולהגיע מגובשים. להכין את כל החומרים הנדרשים, מפות מדידה וכו.

 

הגשת התוכניות לוועדה המקומית לתכנון ובניה

 את תוכניות ההגשה המוכנות ( גרמושקה) יש להגיש לועדה המקומית ולוודא שיש בידכם את כל המסמכים הנדרשים ובין היתר המסמכים הבאים:

         1. חתימת האדריכל ומהנדס על התוכניות.

         2. חתימת מזכיר הישוב. ( תנאי מקדים לחתימת רמ"י).

         3. חתימת רשות מקרקעי ישראל.

         4. חתימת הג"א על התוכנית ואישור מיקום הממ"ד.

         5. חתימת מהנדס המועצה.

         6. אישור מחלקת הגביה של המועצה על תשלום אגרות והיטלים וצ'ק בטחון במידה ויהיו נזקים בתשתיות.

         7. חתימה על הסכם לפינוי פסולת בניין.

 

שימו לב- רשימה זו היא חלקית, רשימה מפורטת ניתן לקבל ממזכירת הוועדה המקומית.

 

 

בדיקת התכניות

תוכניות ההגשה שהוגשו לוועדה המקומית נבדקות. בודקים המצאות כל החומרים הנדרשים, החתימות על מסמכים, התאמה לתוכניות התב"ע והתקנונים לבניה בכל פרויקט.

במידה וימצאו ליקויים או חוסרים ישלח מכתב להשלמת החומרים החסרים.

קבלת היתר- במידה והתוכנית עומדת בכל הדרישות תקבלו שובר לתשלום אגרת בניה. עם הסדרת התשלום תקבלו היתר בניה וניתן יהיה להתחיל לבנות.

 

בניית הבית

יש להקפיד לבנות לפי ההיתר שהתקבל. במידה ורוצים לשנות משהו בתוכנית יש לחזור לוועדה המקומית ולהגיש בקשת שינויי להיתר. לא מומלץ לערוך שינויים ללא קבלת אישור מוסדר, הדבר עלול לגרור אחריו עלויות נוספות ואיבוד זמן מיותר.

יש לתאם עם אחראי הבניה בישוב מקום לפינוי פסולת הבניין ולבקש מהקבלן להעביר אליכם את תעודות הכניסה, הרשומה על שמכם, לאתרי פינוי הפסולת באתרים המוסדרים לכך.

 

חיבור זמני למערכת החשמל

ניתן לקבל חיבור זמני למערכת החשמל  עם קבלת היתר הבנייה ובתנאי שיש כבר חשמל באתר.. לפני הפניה לחברת החשמל יש לבדוק במחלקת הגביה לגבי הסדרת התשלום, עבור חיבור לחשמל ועבור בדיקות ועבודות בפועל.

 

סיום בניית הבית ואכלוס

סיום עבודת הבניה וניקוי השטח ופיתוח בהתאם לתוכנית שאושרה בוועדה המקומית בהיתר הבניה.

יש לוודא שהשטח כולו נקי, כולל מגרשים סמוכים, שצפ"ים, מדרכות וכבישים. יש לתקן תשתיות ציבוריות סמוכות במידה וניזוקו במהלך הבניה

 

הגשת בקשה לקבלת טופס 4:

טופס 4 הוא מסמך המתיר לאכלס את הבית ולחברו לתשתיות קבועות.

אכלוס הבית לפני קבלת טופס 4 מהווה עבירה על חוקי התכנון והבניה.

 

דרישות להיתר כוללות בין היתר:

1. הצהרת המתכננים על ביצוע הבית לפי ההיתר- נדרשת חתימת האדריכל והקונסטרוקטור והאחראים לביצוע שלד ולביקורת על המבנה.

2.  אישור הג"א לתקינות הממ"ד.( חלון, בטון, דלת)

3. העברת תעודות על פינוי פסולת לאתר מוסדר.

4. אישור  היישוב.

 

5. אישור מחלקות במועצה:

     - מחלקת תברואה - ניקוי שטח הבניה, הטמנת הפסולת באתר מוסדר, פח אשפה ביתי.

     - תאגיד הביוב - אישור חיבור למערכת המרכזית.

     - מחלקת הנדסה - העדר פגיעה בתשתיות ציבוריות, ביצוע חניות כנדרש, פינוי פסולת ועודפי עפר.

   6. אישור המבנה ע"י מחלקת הפיקוח - בדיקת התאמה בין המבנה לתוכניות שהוגשו.

7. קבלת טופס 4 - לאחר קבלת כל האישורים יתקבל טופס 4.

8. חיבור חשמל קבוע.

 עם סיום העבודות וקבלת כל האישורים יש לפנות שוב לחברת חשמל כדי שתחבר את הבית לחיבור קבוע. חברת חשמל תשלח בודק מטעמה לביצוע      הבדיקות הנדרשות ותקינות החשמל בבית. בתום הבדיקה יחובר הבית למערכת החשמל באופן קבוע.

 

בשעה טובה ומוצלחת – אכלוס הבית.

 

אנו במועצה עושים הכל שתקבלו את השירות הטוב והזמין נשמח לעמוד לרשותכם.

 

 

 

תגובות לדף