title
title
title
title
title
title
title
title
רישוי עסקים
שם פרטייעקב קדוש
טלפון -04-6065897 נייד-050-8290390
דוא"ל -kobi@maianot.co.il פקס-04-6065826

אחריות המחלקה

· אחריות על הוצאת רשיונות לעסקים, פיקוח ותקנות רישוי.
· פיקוח תברואתי בעסקים ובמוסדות ציבוריים.
· אחריות על היתרי רעלים לעסקים, חקלאים וכו'.


תגובות לדף