title
title
title
title
title
title
title
title
פינוי פסולת
שם פרטיעמיעד גנגר
טלפון -04-6065623 נייד-054-3474661
דוא"ל -psolet@maianot.co.il פקס-04-6065875

אחריות המחלקה

·     פינוי אשפה ביתית ותעשייתית.

·     איסוף פסולת מוצקה והטמנתה.

·     רכישת מיכלי אשפה, שטיפתם ואחזקתם.תגובות לדף