title
title
title
title
title
title
title
title
חוות עדן - מו"פ חקלאי - כללי

 

כללי

עמק המעיינות (בקעת בית שאן) מאופיין באקלים חם מאד ויבש בקיץ, ומאידך במזג אויר קר בחורף וברמת משקעים נמוכה (כ- 330 מ"מ בממוצע).  הודות לשפע המעיינות באזור ולמרות האקלים - נוצרה בעמק תשתית חקלאית נרחבת, וענף החקלאות מהווה ענף מרכזי , כאשר 40% מכלל ההכנסה של קיבוצי האזור ו- 60% מיחידות המשק במושבים - עוסקים בחקלאות.

 

המועצה האזורית עמק המעיינות מקיפה 24 ישובים המונים כ- 14000 נפש, והמורכבים   מ- 16 קיבוצים, 5 מושבים, ישוב קהילתי אחד, מושבה אחת וישוב בהקמה.

 

היקף הענפים החקלאיים בשטח המועצה הם:

 

גד"ש, ירקות ש"פ, אורגני           75000 דונם.

בתי צמיחה                                  1350   דונם.

מטעים ופרדס                             13000 דונם.

מדגה                                          12000 דונם.  

רפת                                            10000  ראש.

בעלי כנף                                    12000  טון.

 

 

 

 

 

 

יעדי המו"פ

מטרת המו"פ החקלאי האזורי לפתח, לשפר, להרחיב ולשכלל את היצור החקלאי בישובי עמק המעיינות, על מנת להבטיח פרנסה נאותה לחקלאים, ולמען השארת הבנים - דור ההמשך באזור.

 

א) קיום מערכת חשיבה לקביעת יעדים לחקלאות באזור.

ב) איסוף פרויקטים למו"פ, מתן סדר עדיפויות, בדיקות כלכליות, קביעת היקף ולו"ז לביצוע הפרויקטים.

ג) איתור גידולים חדשים והתאמתם לאזור, ושיפור טכנולוגית הגידול של הגידולים הקיימים.

ד) איתור וטיפול בגורמי המימון לביצוע הפרויקטים.

ה) קביעת הגורמים המבצעים את הפרויקטים, איתור ואיוש הגורם המדעי והמקצועי לביצועם.

 

 

המבנה הארגוני של המו"פ

המו"פ מופעל באמצעות:

א) ועדת היגוי.

ב) הנהלה רחבה.

ג)  מנהל מדעי.

ד) מנהל המו"פ ותחנת הנסיונות. 

ה) 8 ועדות מקצועיות (בתי צמיחה, הדרים, מטעים, פרחים, מדגה, גד"ש, רפת, חקלאות אורגנית).

 

 

 

 

תחנת הנסיונות חוות עדן

תחנת הנסיונות מהווה את מרכז פעילות המו"פ החקלאי האזורי בעמק המעיינות.

בתחנה, המשתרעת על שטח של כ- 700 דונם מבוצעים מחקרים ונסיונות במגוון רחב של גידולי שדה, מטעים ובתי צמיחה , ובאחריותה העמדת נסיונות ומחקרים בכל תחומי החקלאות בקיבוצי ובמושבי האזור.

 

ליד התחנה פועלים הגופים הבאים:

א) מעבדה לאנטומולוגיה והדברה משולבת של מטעים.

ב) המבי"ע - הדברה מבוקרת בין ענפית.

ג)  מערכת ההדרכה של משרד החקלאות.

 

 

תחומי פעילות המו"פ

א) ירקות בבתי צמיחה - מגוון מוצרי עגבניות, פלפל איכותי בחימום מופחת, קישואים, חצילים.

ב) תבלינים טריים - חימום מופחת, שווק רב שנתי, בתי רשת, הידרופוניקה, מבחני זנים, הדברה.

ג) גד"ש וירקות ש"פ - מבחני זנים בעגבניות תעשיה, אבטיח, תירס, שעועית, חמניות. תבלינים לתעשיה, גד"ש במזרח עמק המעיינות.

ד) מטעים - זני תמר חדשים, הדברה משולבת, חדקונית הדקל, הגה"צ בתמרים אורגניים, איקלום השקד, הרחבה וביסוס של ענף הזיתים לשמן.

ה) פרחים -  זני ורדים, מיחזור מים.

ו) מדגה -  מדגה מתועש וסופר אינטנסיבי.

ז) רפת -  צינון פרות, בחינת סוגי מספוא ותחמיצים.

 

תגובות לדף