title
title
title
title
title
title
title
title
חוות עדן - מו"פ חקלאי
שם פרטיציון דקו תפקיד -מנהל המו"פ
טלפון -04-6848281 נייד-050-8290324
דוא"ל -tzion@maianot.co.il פקס-04-6588019
שם פרטייפתח גלעדי תפקיד -מנהל חוות עדן
טלפון -04-6848282 נייד-050-6241641
דוא"ל -ygiladi@maianot.co.il פקס-04-6588019
שם פרטיגיטה ניסים תפקיד -מזכירה
טלפון -04-6848280 נייד-050-2720775
דוא"ל -gita@maianot.co.il פקס-04-6588019
שם פרטיחזי גורן תפקיד -מנהל חממות
טלפון -04-6848283 נייד-050-9766155
דוא"ל -hezi@maianot.co.il פקס-04-6588019
שם פרטישמעון לחיאני תפקיד -מנהל עבודה וטכנאי ניסויים
טלפון -04-6848286 נייד-050-8898663
פקס-04-6588019
שם פרטימחמוד זועבי תפקיד -מפעיל טרקטורים וציוד חקלאי
נייד-050-8898662
פקס-04-6588019
שם פרטירבקה רביב תפקיד -המבי"ע - פקחית אזורית
נייד-052-3795879
שם פרטייעקב נקש תפקיד -הגנת הצומח -תמרים
טלפון -04-6586304 נייד-050-8290310
פקס-04-6588019
שם פרטייערה ליבנה תפקיד -מנהלת מחקר בתחום הגנת הצומח
נייד-050-9605532
שם פרטירני קליינמן תפקיד -מרכז ועדת גידולי שדה
נייד-050-5366147
שם פרטייואל חדד תפקיד -מדריך ירקות ותבלינים בחממות
נייד-050-6241637
שם פרטיאריה יצחק תפקיד -מדריך שירות שדה
נייד-050-6241608
שם פרטיתמר אלון תפקיד -מנהלת מקצועית המבי"ע והגנת הצומח
נייד-050-6241642
תגובות לדף