title
title
title
title
title
title
title
title
מדגה סביבתי

השר לאיכות הסביבה- גלעד ארדן ואנשי משרדו הגיעו לסיור בענף המדגה, וזאת ע"פ בקשתנו לדיון בנושא הרפורמה הסביבתית בענף שיוזם המשרד לאיכות הסביבה בשיתוף עם משרד החקלאות.

השר סייר עם אנשי ארגון מגדלי דגים, משרד החקלאות והדייגים בבריכות, התרשם מחשיבות הענף ותרומתו לאזור ולסביבה והנחה את הצוות המקצועי לגבש מתווה מוסכם להמשך התהליך.

 

 

 


תגובות לדף
הרשאות ניהול לדף מתחום:
;