title
title
title
title
title
title
title
title
ביקור המבקר

המבקר ביקש לבקר בקיבוץ מכיוון שהוריו היו בהכשרת שח"ל שיועדה לטירת צבי.

ראובן אור, חבר טירת צבי, סיפר כי הוריו, היו הזוג הראשון שנישא בתקופת ההכשרה ולקראת החתונה נקנתה טבעת הנישואין בכספי הקבוצה.

הרב (סבו של ראובן) לא קיבל את הטענה שהטבעת היא של אביו, מאחר ונקנתה בכספי הקיבוץ ולכן החתים את כל חברי הקיבוץ על 'שטר ויתור' בו הם מוותרים על חלקם בטבעת. ראשון החותמים היה ... אברהם שפירא - אביו של יוסף שפירא - המבקר.

ראובן מסר לידיו של המבקר את המסמך המקורי עם פענוח החתימות והוא התרגש עד דמעות.

בהמשך ערכנו סיור ביישוב בהדרכתו של לוי גבעון ונטענו ביחד עץ בהרחבה של טירת צבי.

 

 

פענוח המסמך

 

ב"ה

אנחנו החתומים מטה בחתימת ידינו ממש, חברי וחברות של הקבוצה המזרחית בשם "שחל" שבעיר רחובות יצ"ו, שכל הרכוש של הקבוצה הוא שיתופי, ולכל אחד ואחת מהחברים והחברות יש חלק בכל דבר גדול וקטן שנקנה מכספים המשותפים, הננו מודים בזה בהודאה גמורה, שהטבעת של קידושין שקנה החבר מר מאיר יצחק אורליאן מכספי הקופה המשותפת, הקנה אל אחד ואחת מאתנו ברצון הטוב בלי שום אונס והכרח כלל, את חלקו שבאותה הטבעת, בקניין גמור אגב סודר במנא דכשר למקניא בי', לחבר מר מאיר יצחק אורליאן, שתהא הטבעת הזאת שייכה לו לחלוטין, ושיוכל לעשות באותה הטבעת ככל חפץ לבבו, כאדם העושה בתוך שלו, ואין לכל אחד ואחת מאתנו הח"מ שום זכות ושיור כלל באותה הטבעת, ותהיינה חתימות  ידינו כמאה עדים כשו"נ עלינו על ההודאה הזאת, שנעשתה בכל תוקף שעפ"י דת ותקנת חז"ל, ובביטול כל המודעות, ויהא תוקף לשטר הודאה זה כתוקף שטר שנעשה בבי דינא דרב אשי ורבינא. ולראי' ואות אמת באנו עה"ח יום כ"ח לחודש כסלו שנת תרצ"ח, פה קרתא קדישתא רחובות.

 

אברהם שפירא                                רבקה כהן (דולב)                                      בנימין ינוביץ

אהרן וקס                                        מלכה שהם (יורב)                                     משה גרשטיין (יורב)

יעקב גבל                                        יעקב לודבינובסקי                                    

אריה אייזנברג                                 צבי ורשנבריט ?                                       זהבה גרשטיין (יורב)

קלמן הוניגמן                                   דב קנוהל                                                 אימבר ברוך

חנןך הורשטיין (יורב)                        יוסף לוטווק                                              חיים קופלוביץ (בית יעקב)

דבורה גערשט                                 חיים אדלשטיין                                         יהודה בר נעמי ?

שרה פוטובסקה (הוניגמן)                 חדוה פוטשמן                                         יוסף ונדר                                 

הדסה פסיאן                                   חנה זופוביץ (אור)                                     יהושע וסטריק

אהובה סניטקובסקי (יורב)                 לאה רחס                                                 ראובן פרלסון

צלה פרענקעל                                 יפה וקס                                                   ישראל גרשטיין (יורב)

פנינה וולקוב (צביאלי)                       צפורה רעדליך (קלי)                                

מרים קלינגער                                 צלה זילבער

לאה גרשטיין (יורב)                         יהודה טירמן

רחל גביאזדה                                 צפורה שטינמעץ

אסתר קופלוביץ

 

זיהוי החתימות ע"י ראובן אור (טל"ח).                      

 

  


תגובות לדף
הרשאות ניהול לדף מתחום:
;