title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 07/19
16/5/2019

סדר יום

1. אישור פרוטוקול  מס' 6/2019 מיום 11.04.2019

2. הצגת דו"חות תאגידים לשנת 2018: טליה אחזקות, חברה כלכלית עמק המעיינות

3. מורשי חתימה ביה"ס בניהול עצמי וחשבונות הורים

4. אישור קול קורא חטיבה להתיישבות טיפול נקודתי

5. אישור מועמדים לוועדת הביקורת של הוועדים המקומיים

6. אישור  תברי"ם

                           7. שונות ודיווחים

לפרוטוקול המלא