title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 09/19
27/6/2019

סדר יום

 

1.       אישור פרוטוקול  מס' 7/2019 מיום 16.05.2019

2.       קריטריונים למחיקת חובות

3.       אישור צו מיסים לוועדים מקומיים לשנת 2020 בהתאם לחוק  2.58% בכל הישובים.

4.       המלצת ועדת הנחות לפטור מארנונה למוסד מתנדב

5.       דו"ח רבעון 1, 2019

6.       אישור חוזה בכירים.

7.       מורשי חתימה ביה"ס בניהול עצמי וחשבונות הורים – החלפת נגה גיל ביניב ויצמן

8.       אישור דירקטורים בתאגידים :

אישור דירקטורים בעמותת מתנ"ס עמק המעיינות

9.       אישור ועדות ביקורת בישובים

10.   אישור רו"ח לוועד המקומי בית יוסף

11.   אישור  תברי"ם

12.   שונות ודיווחים.


לפרוטוקול המלא