title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 13/19
28/11/2019

* פרידה מחבר המליאה שמוליק ערמון.

1.     אישור פרוטוקול מליאה מס' 12/2019

2.     דו"ח בנושא אכיפת עבירות בניה.

3.     אישור תבחינים לשנת 2020.

4.     אישור מסגרת חח"ד ומתן ערבויות לתאגידים

5.     אישור יפה דדון מורשת צפייה בחשבונות בנק הפועלים, בנק מזרחי, בנק לאומי, בנק דקסיה.

6.     אישור לאה אפרת ברדה פקידת זכאות להנפקת תעודה אלקטרונית כמורשת חתימה.

7.     האצלת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2020.

8.     אישור נציג שדה נחום בוועדות המליאה.

9.     אישור הקמת מרכז תעסוקה משותף מוא"ז עמק המעיינות  ומוא"ז עמק הירדן.

10.   אישור דו"ח תאגיד לשנת 2018: פארק תעשיות צבאים.

11.   אישור תברי"ם.

12.   שונות ודיווחים.


לפרוטוקול המלא